«Салым Финанс» МФК өз ишмердигинде кардарларды коргоо принциптерин ылайыктуу микро каржылоонун негизи катары карманат. Биздин компанияга кайрылган кардарлар сапаттуу жана жеткиликтүү кызматтарды ишенимдүү түрдө ала алышат.

Кардарларды коргоонун принциптери:

— Кардарлардын керектөөлөрүнө жана мүмкүнчүлүктөрүнө дал келген продукцияларды берүү,
— кардарлардын ашыкча карыз болуусунун алдын алуу,
— ачык-айкындык,
— жоопкерчиликтүү баа коюу,
— кардарларга калыс жана сый мамиле кылуу, эч кандай басмырлоонун түрлөрүнө жол бербөө,
— Кардарлардын маалыматтарынын купуялуугугун сактоо
— даттанууларды кароонун жана чечүүнүн адилеттүү механизмдери.