Суб продукттун аталышы Сүт айыл чарбасы Бакчылык
Максат түзүү жана сүт айыл чарбасын өнүктүрүү бөлүштүрүү жана өнөр жай, бакчылык өнүктүрүү
Насыялардын көлөмү 500 000 дон 1 300 000 сомго  чейин, же  $ эквиваленти менен 500 000 дон 1 200 000 сомго чейин, же  $ эквиваленти менен
Пайыздык үстөк жылына с 14%
$ 11%
Эффективдүү пайыздык үстөк жылына (сатуудан алынуучу салык эске алуу менен) с 15,65% баштап
$ 12,19% баштап
Насыяны төлөө графиги ай сайын бирдей көлөмдө, ийкемдүү, 6 айга чейин ай сайын бирдей көлөмдө, ийкемдүү, 36 айга чейин
Камсыз кылуу Мүлк жана кепилдик
Кредит валютасы Сом,  Доллар АКШ $
Мөөнөтү 3 айдан 84 айга чейин
Насыя алып жаткан кардардын жана кепил болгон адамдын жаш курагы 23 жаштан 75 жашка чейин
Насыяны берүү комиссиясы насыянын суммасынан 1 % төлөнөт
Каралуучу мөөнөт 1 -7 күн
Насыяны мөөнөтүнө чейин төлөө чектөөсүз, штрафтык санкциясыз