Депозит “Салым”
Эң пайдалуу чендер менен  кошумча киреше түзгүлө

Основные преимущества: Условия
 • пайдалуу пайыздык чендер
 • мөөнөтү 60 айга чейин
 • пайыздарды капитализациялоо мүмкүнчүлүгү
 • эсепти кошумча толуктоо мүмкүнчүлүгү
 • эсептеги акчаны жарым-жартылай
 • алуу мүмкүнчүлугү
 • Валюта: сом, доллар АКШ
 • Депозиттин минималдык суммасы: 1000 сом/20 доллар АКШ
 • Толуктоонун минималдык суммасы: 1000 сом/20 доллар АКШ
 • Толуктоонун максималдык суммасы: чектөөсүз
 • Пайыздарды төлөө: капитализация жасалбаган болсо, ай сайын
 • Автоматтык түрдө мөөнөтүн узартуу


Пайыздык үстөк:

Валюта/мөөнөту: 3-8 9-17 18 — 60
Сом менен 8,00% 12,00% 14,00%
Доллар АКШ 3,00% 5,00% 7,00%

Депозиттин суммасы 1 000 000 сомдон (АКШ  дол.эквиваленти)  чоң болгон учурда жекече шарттар каралат

Мөөнөтүнөн мурда жабуу
Депозиттин мөөнөтүнөн мурда жабылышы депозит салган күндөн тартып 3 айдын ичинде пайыздар төлөнбөстөн жүзөгө ашырылат, үч айдан ашык мезгилде чегерилген пайыздардын суммасынан 50% төлөнүп берилет.

Аманат ачуу үчүн эмне кылуу зарыл?

 • Өздүгүн ырастоочу документтер менен «Салым Финанс»тын  офисине кайрылууга.
 • Арыз-анкета толтуруу

ААК МФК «Салым Финанс» депозиттери «Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык корголот.

Биз сизге төмөнкү +996 (550) 781 501 телефон аркылуу кеңеш беребиз (WhatsApp)