«Салым Финанс» микрокаржылоо компаниясы «Салым» депозиттин сунуштайт

Основные преимущества: Условия
  • Пайдалуу пайыздык чендер
  • Квартал сайын капиталдаштыруу
  • Эсепти кошумча толуктоо
  • Мөөнөтү: 3 айдан 60 айга чейин
  • Валюта: Сом/ Доллар АКШ


Пайыздык үстөк:

Валюта/мөөнөту: 3-8 9-17 18 — 60
Сом менен 8,00% 12,00% 14,00%
Доллар АКШ 3,00% 5,00% 7,00%

Депозиттин суммасы 1 000 000 сомдон (АКШ  дол.эквиваленти)  чоң болгон учурда жекече шарттар каралат

Мөөнөтүнөн мурда жабуу
Депозиттин мөөнөтүнөн мурда жабылышы депозит салган күндөн тартып 3 айдын ичинде пайыздар төлөнбөстөн жүзөгө ашырылат, үч айдан ашык мезгилде чегерилген пайыздардын суммасынан 50% төлөнүп берилет.

Аманат ачуу үчүн эмне кылуу зарыл?
1. Өздүгүн ырастоочу документтер менен «Салым Финанс»тын  офисине кайрылууга.
2. Арыз-анкета толтуруу

Аманаттар деген эмне?
— Аманат — бул, Келишимде каралган шарттарда, компания тарабынан аманатчыдан же үчүнчү жактан алынган жана эсепте сакталган улуттук жана чет өлкө валютасындагы акча каражаттарынын суммасы.
Аманат Аманат салчуу ким?
— Аманатчы — бул компанияга акча суммасын салган же анын атына үчүнчү жактан компанияга акча суммасы келип түшкөн адам.