Аманаттар “Салым” жана «Салым+»
Эң пайдалуу чендер менен  кошумча киреше түзгүлө

«Салым» жана «Салым+» депозиттик өнүмдөрүнүн паспорту
Валюта Сом/АКШ доллары
Минималдуу сумма 1000 сомдон/20 АКШ долларынан баштап
Мөөнөтү 3 айдан 60 айга чейин
Капиталдаштыруу Кардардын арызы боюнча — квартал сайын
Мөөнөтүнөн мурда жабуу (алуу) Депозитти салган күндөн баштап 3 айдын ичинде мөөнөтүнөн мурда жабуу пайыздарын төлөөсүз жүзөгө ашырылат, үч айдан ашканда эсептелген пайыздардын суммасынан 50%ы төлөнөт.
Пайыздарын төлөө Ар ай сайын же кардардын тандоосу боюнча башка мезгилдүүлүк менен
Толуктоо
  1. «Салым» депозити үчүн каралган эмес
  2. «Салым+» депозити үчүн уруксат кылынган
Депозиттин жана толуктоонун минималдуу суммасы 1000 сомдон/20 АКШ долларынан баштап
Жарым-жартылай алуу
  1. Салым» депозити үчүн уруксат кылынган
  2. «Салым+» депозити үчүн каралган эмес


Пайыздык үстөк:

Валюта/мөөнөту: 3-8 9-17 18 — 60
Сом менен 8,00% 12,00% 14,00%
Доллар АКШ 3,00% 5,00% 7,00%


Мөөнөтүнөн мурда жабуу

Депозиттин мөөнөтүнөн мурда жабылышы депозит салган күндөн тартып 3 айдын ичинде пайыздар төлөнбөстөн жүзөгө ашырылат, үч айдан ашык мезгилде чегерилген пайыздардын суммасынан 50% төлөнүп берилет.

Аманат ачуу үчүн эмне кылуу зарыл?

  • Өздүгүн ырастоочу документтер менен «Салым Финанс»тын  офисине кайрылууга.
  • Арыз-анкета толтуруу

ААК МФК «Салым Финанс» депозиттери «Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык корголот.

Биз сизге төмөнкү +996 (550) 781 501+996 (550) 781 504 телефон аркылуу кеңеш беребиз (WhatsApp)