Smart Campaign

«Салым Финанс» МФК өз ишмердигинде кардарларды коргоо принциптерин ылайыктуу микро каржылоонун негизи катары карманат. Биздин компанияга кайрылган кардарлар сапаттуу жана жеткиликтүү кызматтарды ишенимдүү түрдө ала алышат

Кардарларды коргоонун принциптери:
  • Кардарлардын керектөөлөрүнө жана мүмкүнчүлүктөрүнө дал келген продукцияларды берүү,
  • кардарлардын ашыкча карыз болуусунун алдын алуу,
  • ачык-айкындык,
  • жоопкерчиликтүү баа коюу,
  • кардарларга калыс жана сый мамиле кылуу, эч кандай басмырлоонун түрлөрүнө жол бербөө,
  • кардарлардын маалыматтарынын купуялуугугун сактоо,
  • даттанууларды кароонун жана чечүүнүн адилеттүү механизмдери.