Насыя (кредит) алуу үчүн уюмдун кызматкеринен талап кылынуучу
документтердин тизмеси

Насыя алуучудан (Зайымчыдан): 

 • Паспорту, Насыя алуучунун (Зайымчынын) жубайынын паспортунун көчүрмөсү;
 • Кирешелери тууралуу иштеген жеринен Маалымкаты (Справка) (кызматын, иштеген стажын көрсөтүү менен кол коюлган жана мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн, акыркы иштеген 6 ай үчүн эмгек акысы); Маалымкат (Справка) ал берилгенден тартып 1 айдын ичинде жарактуу;
 • Насыя алуучунун (Зайымчынын) мүлкүнө карата документтердин көчүрмөлөрү — кыймылсыз мүлк, авто, башка мүлк – маалымат үчүн (андайы болсо);
 • Никеси тууралуу күбөлүгү (андайы болсо).

Кепилден:

 • Паспорту;
 • Кепил иште жалдануу боюнча иштесе, кирешелери тууралуу иштеген жеринен Маалымкаты (Справка) (кызматын, иштеген стажын көрсөтүү менен кол коюлган жана мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн, акыркы иштеген 6 ай үчүн эмгек акысы); Маалымкат (Справка) ал берилгенден тартып 1 айдын ичинде жарактуу.
 • Кепилдин мүлкүнө карата документтердин көчүрмөлөрү — кыймылсыз мүлк, авто, башка мүлк – маалымат үчүн (Насыя алуучунун (Зайымчынын) мүлкү бар болсо же жок болсо).

Күрөөгө:

Кыймылсыз мүлк:

 • Техникалык паспорту;
 • Укук түзүүчү документтери (сатып алуу-сатуу, өткөрүп берүү, белекке берүү келишими, башка документи);
 • Мүлккө карата чектөөлөрдүн (камак) жоктугу тууралуу КР Мамлекеттик каттоодон Маалымкат (Справка);
 • Жубайынын макулдугу (нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн);
 • Мүлктү менчиктештирүү учурунда, менчиктештирүү мезгилинде катталган жактардын макулдуктары (нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн);

Автотранспорт:

 • Техникалык паспорту;
 • Мүлккө карата чектөөлөрдүн (камак) жоктугу тууралуу КР Мамлекеттик каттоодон Маалымкат (Справка);\
 • Жубайынын макулдугу (нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн);