Насыя (кредит) алуу үчүн жеке ишкерден талап кылынуучу
документтердин тизмеси

Насыя алуучудан (Зайымчыдан):

 • Паспорту, Насыя алуучунун (Зайымчынын) жубайынын паспортунун көчүрмөсү;
 • Насыя алуучу (Зайымчынын) бизнеси боюнча документтери – патенти, ЖИ каттоосу тууралуу күбөлүгү, лицензиялары, соода орундарына укук түзүүчү документтери же ижара келишимдери, жазуулары, башка документтери;
 • Насыя алуучунун (Зайымчынын) мүлкүнө карата документтердин көчүрмөлөрү — кыймылсыз мүлк, автоунаа, башка мүлкү – маалымат үчүн (андайы болсо);
 • Никеси тууралуу күбөлүгү (андайы болсо).

 

Кепилден:

 • Паспорту;
 • Эгерде, Кепил ишке жалдануу боюнча иштесе, иштеген жеринен кирешелери тууралуу Маалымкат (Справка) (кызматын, иштеген стажын көрсөтүү менен кол коюлган жана мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн, акыркы иштеген 6 ай үчүн эмгек акысы); Маалымкат (Справка) ал берилгенден тартып 1 айдын ичинде жарактуу.
 • Кепилдин мүлкүнө карата документтердин көчүрмөлөрү — кыймылсыз мүлк, авто, башка мүлк – маалымат үчүн (Насыя алуучунун (Зайымчынын) мүлкү бар болсо же жок болсо).

Күрөөгө:

Кыймылсыз мүлк:

 • Техникалык паспорту;
 • Укук түзүүчү документтери (сатып алуу-сатуу, өткөрүп берүү, белекке берүү келишими, башка документи);
 • Мүлккө карата чектөөлөрдүн (камак) жоктугу тууралуу КР Мамлекеттик каттоодон Маалымкат (Справка);
 • Жубайынын макулдугу (нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн);
 • Мүлктү менчиктештирүү учурунда, менчиктештирүү мезгилинде катталган жактардын макулдуктары (нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн);

Автотранспорт:

 • Техникалык паспорту;
 • Мүлккө карата чектөөлөрдүн (камак) жоктугу тууралуу КР Мамлекеттик каттоодон Маалымкат (Справка);
 • Жубайынын макулдугу (нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн);