«Салым Финанс» МФК ААК өзүнүн кардарынын келишим (контракт, тендер) боюнча милдеттенмелерин аткаруусу боюнча Компаниянын кепилдиктерин – жазуу жүзүндөгү милдеттенмелерин берет. Кепилдик тиешелүү камсыздоонун астында берилет. Ал берген күндөн тартып күчүнө кирет жана эгерде кепилденген учур кирип келбесе, иштөө мөөнөтү буткөндө жабылат.

Биздин артыкчылыктарыбыз:

  • Тариздөө мөөнөтү 1 жумуш күнү ичинде
  • 400 000 сомго чейин күрөөсүз, үчүнчү жактын кепилдик берүүсү астында
  • Документтерди электрондук жана мобилдик байланыш каражаттары аркылуу кабыл алуу мүмкүнчүлүгү

«Салым Финанс» МФК ААК Компаниясында «Банктык кепилдик» өнүмү боюнча төмөнкү тарифтер аныкталган:

Камсыздоо Кепилдиктин суммасы Кепилдик үчүн комиссиянын наркы (кепилдиктин суммасынан)
1 Физикалык жана юридикалык жактардын кепилдик берүүсү астында 401 000 сомго/АКШ долларынын эквивалентине чейин 5% (бир жолку комиссия)
2 Кыймылсыз күрөөлүк камсыздоо астында 401 000ден жогору 1 500 000 сомго/АКШ долларынын эквивалентине чейин 5% (бир жолку комиссия)
1 501 000ден жогору 7 000 000 сомго/АКШ долларынын эквивалентине чейин 3-4,5% (бир жолку комиссия)
3 Депозиттин/ликвиддүү баалуу кагаздардын камсыздоосу астында 7 000 000 сомго/АКШ долларынын эквивалентине чейин 0,5%
4 Берилген банктык кепилдиктин мөөнөтүн узартуу 0,5-2% (бир жолку комиссия)
5 Банктык кепилдикти берүү же аны узартуу үчүн минималдуу комиссиянын өлчөмү 1 000 сом/АКШ долларынын эквиваленти
6 Банктык кепилдикти берүүнү кароонун мөөнөттөрү 1-3 күн