ААК МФК «СалымФинанс» жазуу жүзүндө коомдун өз кардардын келишимде милдеттерди аткаруу милдети кепилдик менен камсыз кылат. Кепилдик тиешелүү күрөө  негизинде берилет.  Ал аны чыгарган күндөн тартып күчүнө кирет жана кепилдик иши пайда жок болсо, өткөндөн кийин жабылат. «СалымФинанс» ААК МФК  продукттарга кийинки тарифтерди белгилеген «Кепилдиктери камсыз кылуу»:

  • Кыймылсыз мүлк негизинде кепилдик чыгаруу: 5% бардык мезгил үчүн
  • Акча каражаттaры  негизинде кепилдик: сумманын 0.5 %