Миссиябыз:
Кардардын иш-чараларга колдоо көрсөтүү жана өнүктүрүү боюнча каржылык шарттарды түзүү жана калктын жашоо шарттарын жакшыртуу.
Баалуулук:

  • Мүмкүнчүлүк. СалымФинанс оптималдуу шарттарды кардарларга жеткиликтүү коомдун азык-бутактарын сунуш кылат.
  • Адилеттүүлүк принциби. Коом продукттардын пайыздарды конкуренттик жана кызматтар баасы атаандаштыкка жөндөмдүү экендигин камсыз кылат.
  • Чынчылдык. Cалым финанс кардарларыбызга кароо жана чечим кабыл алуу үчүн жетиштүү убакыт берүү, ал эми алардын продукттардын жана кызматтардын наркынын толук ачып берет.
  • Урматтоо.  Компания жынысы, түс, расасы, туткан дини, жана башка нерселерге карабастан өзүнүн бардык кардарларына бирдей мамиле кылат.
  • Кесипкөйлүк.  Компаниянын миссия жана баалуулуктардын жетекчиликке алуу менен, ошондой эле кардарлар менен узак мөөнөттүү мамиле куруу саясаты,  Салым Финанс кызматкерлери жогорку денгээлде ар бир кардарга кызмат жана кызмат учурунда байланышып турабыз.

Коомдук жоопкерчилик
Салым Финанс  өзүн коом жоопкерчиликтүү микрокаржылоо уюму, коом, экономика жана анын айлана-чөйрөнү коргоо үчүн өз салымын кошуу аракеттерин кылат. Буларды кылуу үчүн төмөнкүдөй максаттарды көздөйт:

— жумуш орундарын түзүү жана чакан, орто жана агро бизнес ишкерлерди каржылоо аркылуу жумуш менен камсыз кылуу;
— айылдык тургундар, аялдар жана калктын банктык кызматтарга мүмкүнчүлүк алышы чектелүү  аяндарга каржылык менен кызматтарды көрсөтүү;
— турак жай, ошондой эле энергия үнөмдөөчү долбоорлорду каражаттар менен камсыз кылуу;
— жоопкерчиликтүү насыялоону алардын ишинин жана оор кырдаалдарда жооп кардарлардын, өз убагында төлөөгө туура  мониторинг баалоо аркылуу   , ошондой эле иш-кардарлардын каржылоо чектөөлөрдүн жалпы эле курчап турган чөйрөнү коргоо жана / же болбосо коомдун же түздөн-түз же кыйыр түрдө зыяндан алдын алуу;
— кызматкерлерине адилет жана калыс мамиле кылган жана кесиптик жактан өсүшү үчүн шарттарды түзүү ишенимдүү коомдун имиджин куруу.