Дарек:

Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, 720001

Манас проспекти, 40 / Чуй проспекти 164

Маалымат телефон кызматы:

0 (312) 610 513

0 (550) 781 537

Кызмат көрсөтүүдөгү суроолорго:

0 (555) 781 556

0 (770) 781 556