«Салым Финанс» ААК  Микрофинансалык компаниясы (мындан ары «Салым Финанс» ААК МФК) 2020-жылдын 23-декабрынан тартып катталган пайыздык облигациялардын алтынчы чыгарылышын жайгаштырууну баштайт. Компаниянын жогору кирешелүү облигацияларынын жалпы 300 миллион сом суммасындагы биринчи беш чыгарылышы ийгиликтүү жайгаштырылган, юридикалык жана физикалык жактар инвесторлор болуп калышкан. «Салым Финанстын» облигациялары – ишенимдүү жана туруктуу компаниянын ар квартал сайын кошумча жогору киреше алып келүүчү баалуу кагаздары.

ЧЫГАРЫЛЫШТЫН НЕГИЗГИ ПАРАМЕТРЛЕРИ

Облигациялардын түрү Энчилүү, бекитилген пайызы менен документсиз
Чыгарылыштын көлөмү 100 000 000 сом
Облигациялардын саны 100 000 нуска
Номиналдык наркы 1000 сом
Кирешелүүлүгү Жылдык 15.5%
Пайыздык кирешени төлөө 3 айда бир
Жүгүртүүнүн мөөнөтү 3 жыл
Чыгарылыштын андеррайтери «Сенти» финансылык компаниясы ЖЧКсы


ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ МӨӨНӨТҮНӨН ЭРТЕ ЖАБУУ
Кааласа, облигация ээлери өздөрүнүн салган акчасын мөөнөтүнөн эрте кайтарып алса болот

  • өзүнүн облигацияларын экинчи рынокко сатыкка коюп;
  • “СалымФинанс” МФК ААКсына кайрылып, мөөнөтүнөн эрте кайтарып алуу үчүн облигациялардын жайгаштырылган күнүнөн тартып 12 ай убакыт өткөндөн  кийин

ОБЛИГАЦИЯЛАР ДЕГЕН ЭМНЕ?

Облигациялар – бул карыздык баалуу кагаздар. Облигацияларды сатып алып, Сиз өзүңүздүн акчаңарды облигацияларды чыгарган компанияга белгилүү бир мөөнөткө (3 жыл) жана белгилүү бир пайыз менен (жылдык 15.5%) өткөрүп бересиз. үч жылдын ичинде сиз салган сумма толугу менен жабылат (кайтарылат). Пайыздар ар бир 3 ай сайын төлөнүп турат. “СалымФинанс” МФКсынын облигацияларынан түшкөн кирешеге салык салынбайт КР Салык Кодексине ылайык, “СалымФинанс” МФКсынын наркынан тышкаркы пайызга жана кирешеге, юридикалык жана физикалык жактар тарабынан алынган, киреше салыгы жана пайдага салынуучу салык салынбайт (КР СК 167, 189, 223 бер.). Компаниянын облигациялары эң жогорку категориядагы «BlueChips» ЖАКсы “Кыргыз фонддук биржасы”листингинен кийинкисине кошулган.

ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ КАНТИП САТЫП АЛСА БОЛОТ?
Облигацияларды сатып алуу үчүн Сиз паспортуңузду алып “Сенти” финансылык компаниясынын кеңсесине келип, облигацияларды сатып алуу тууралуу келишимге кол коюп, Сиз инвестициялоону каалаган сумманы калтырып кетишиңиз керек. Ошондой эле сиздин облигацияларыңыз сакталып туруучу бет эсебин ачуу зарыл. Эки жуманын ичинде фонддук биржада келишимиңиз катталып, Сиз облигациялардын толук кандуу ээси болуп каласыз.

ОБЛИГАЦИЯЛАР БОЮНЧА ПАЙЫЗДАРДЫ ТӨЛӨӨ
Облигациялар боюнча жылдык 15.5% пайыздык киреше 3 айда бир (квартал сайын), “СалымФинанс” МФК ААКсынын башкы кеңсесинде, же болбосо инвестордун банктагы эсебине которуу менен төлөнүп турат.

Облигацияларга байланыштуу суроолор менен “Сенти” ФКсына төмөнкү дарек боюнча кайрылсаңыз болот: Бишкек ш., Чуй пр., 219; 9 этаж; тел.: 61-45-89; 61-46-47;(0559)61-00-25
senti@senti.kg
www.senti.kg