100 000 сомдон 3 000 000 сомго чейинки
күрөөлү насыялар:

— бизнести өнүктүрүү үчүн
— айыл чарбаны өнүктүрүү үчүн
— турак жай насыялар
— керектөөгө болгон муктаждыктар үчүн