200 000 сомго чейин
күрөөсүз насыялар

— бизнести өнүктүрүү үчүн
— айыл чарбаны өнүктүрүү үчүн
— турак жай насыялар
— керектөөгө болгон муктаждыктар үчүн