МФК “Салым Финанс” ЖЧКсынын акционерлери микрофинансы базарында финансы мекемесин түзүү жана өнүктүрүү максатын көздөгөн ата мекендик бизнесмендердин жана финансисттердин бирикмесин билдирет. Салым Финанстын акционерлери — Кыргызстандагы белгилүү ишкерлер болуп саналышат, атап айтканда:

— Конушбаева Арууке — ата мекендик бизнестин ийгиликтүү өнүгүүсүнүн мисалы, ал тарабынан көп тармактуу “Байтур” корпорациясы түзүлгөн жана өнүгүүгө ээ болду;
— Кыдырмаев Бакытбек — транзиттик эл аралык сооданын баштоочуларынын бири: Кытай — Кыргызстан — Казакстан — Россия — Дордой базарында, “Дордой” базарынын Профсоюздук комитетинин төрагасы.
— Акционерлердин ичиндеги кесипкөй финансист катарында, финансы-кредит чөйрөсүндөгү 20 жылдык иш тажрыйбасына ээ Кулов Мирлан сунушталды.

№  Акционерлердин аты-жөнү Ишмердик чөйрөсү
 1 Конушбаева Арууке Көп тармактуу “Байтур” корпорациясы — СПА-кызмат көрсөтүүлөрү, соода, курулуш, курулуш материалдары жана эмерек өндүрүшү. “Байтур” компаниясынын тарыхы тууралуу толук маалымат www.baitur.kg сайтында
 2 Беделбаева Роза Жеке ишкер — соода тармагындагы жана айыл чарбасындагы ишкердуулук
 3 Кыдырмаев Бакытбек 1993-жылдан тартып “Дордой” базарында дүң соода багытында иштейт
 4 Джумалиева Роза Кыргызстанда жеке ишкерлик. 2010-жылдан тартып МФК “Салым Финанс” ЖЧКсында