Биз мамлекеттик каттоодон өткөн компанияннын артыкчылыктуу акцияларды (IPO) биринчи ачык сунушталышы башталганы жөнүндө кубануу менен билдирет.
«Салым Финанс» МФК ААК артыкчылыктуу акцияларды биринчи ачык сунушталышы жүзөгө ашырган Кыргызстандагы биринчи уюм болуп калды.
«Салым Финанс» МФК ААК – баалуу кагаздар жайгаштыруу тармагында активдүү иштеп жаткан жана өзүнүн милдеттенмелерин өз убагында аткарарын, динамикалуу өнүгүүсүн жана өз ишмердүүлүгүнүн ачыктыгын көрсөткөн финансы-кредит уюмдардын бири.

Артыкчылыктуу акцияларды биринчи ачык сунушталышынын негизги параметрлери:

Чыгарылыштын көлөмү 50 000 000 сом
Артыкчылыктуу акциялардын саны 50 000 нуска
Номиналдуу наркы 1000 сом
Жайгаштыруу баасы 1100 сом
Белгиленген кирешелүүлүгү Жылына 160 сом
Дивиденддерди төлөө Финансалык жыл бүткөндөн кийин, Акционерлердин жалпы чогулушу аныктаган мөөнөттөрдө
Сатуулардын минималдуу топтому 25 нуска
Ликвидациялык наркы 1000 сом
Чыгарылыштын андеррайтери «Сенти» Финансалык компаниясы ЖЧК

 

Дивиденддин жарыяланган өлчөмү жүгүртүүнүн алгачкы 3 жылына бир акцияга 160 сомду түзөт, андан кийин коюм рыногунда кырдаалга жана финансалык шаймандар боюнча коюмдардын деӊгээлине жараша кайра каралып турат.

Акционерлер – артыкчылыктуу акциялардын ээлери – коомдун кирешесинин өлчөмүнөн көз карандысыз ар жыл сайын дивиденддердин белгиленген өлчөмүн алууга алардын укугунан көрүнгөн артыкчылыкка ээ болушат, башкаруу маселелери боюнча акционерлердин жалпы чогулушунда добуш берүү укугунда чектөөлөргө да ээ болушат.

«Салым Финанс» МФК ААК – өз өлкөлүк капиталы бар эӊ ири микрофинансалык уюм:

 • Активдери – 3 миллиард сом;
 • Насыя алуучулары, депозиторлору жана облигационерлери – 18 000;
 • Кыргызстандын бүткүл аймагы боюнча филиалдары – 23 кеӊсе;
 • Персоналдын саны – 170 кызматкерлер.

«Салым Финанс» МФК ААКнун ишмердүүлүгүнүн жана артыкчылыктуу акцияларды сатып алуунун маселелери боюнча төмөнкү телефондорго кайрылууга болот: +996(558)550809

Суроо-жооп:

Акция – анын кармоочусуна (акционерге) кирешенин бир бөлүгүн дивиденддер түрүндө алууга, иштерди башкарууга катышууга жана жоюу учурунда мүлктүн бир бөлүгүнө укук берүүчү баалуу кагаз. Артыкчылыктуу акциялар – ар жыл сайын дивиденддердин белгиленген өлчөмүн алууга, жана жоюу учурунда мүлктүн бир бөлүгүнө укук беришет – алардын артыкчылыгы мына ушунда турат. Ушул акциялар боюнча коомду башкарууда чектөөлөр бар болот – мисалга алсак, башкаруу органдарын шайлай жана бюджетти аныктай алышпайт.

Жайгаштыруу (сатуу) баасы 1100 сом, жана бир артыкчылыктуу акциянын номиналдуу наркы 1000 сомду түзөт (эсеп-кысап максаттары үчүн).

Бир артыкчылыктуу акциянын дивидендинин өлчөмү жылына 160 сомду же жылдык 16%ды түзөт.

«СЕНТИ» компаниясынын Чүй пр. 219, 9-кабат дарегинде жайгашкан кеӊсесине паспорту менен келүү керек. Телефон номерлери +996 (312) 61 45 89; +996 (700) 61 00 25; +996 (559) 61 00 25.

Бул акцияларды жалпы элдик сунуштоо демилгеси, б.а. компаниянын акциялары бардык кызыкдар тараптарга сатып алууга сунушталат.

Бул микрофинансалык компания – насыялоонун жана депозиттерди тартуунун үстүнөн иштейт:

 • 13 жылдан бери иштейт;
 • 3 миллиард сом активдери бар өлкөдөгү ири микрофинансалык уюмдардын бири;
 • 18 000ден ашуун кардарларды тейлейт;
 • өлкө боюнча 23 филиалы жана штатта 170 кызматкерлери бар;
 • эл аралык фонддор менен кызматташат, эл аралык финасалык рейтингге ээ.
 • Компаниялардын акцияларына, анын ичинде «Салым Финанстын» акцияларына каражаттарды салганда – сатып алуучу компаниянын таржымалы жана коомдук бедели, ошондой эле каржылык абалы жөнүндө маалыматка таянуусу керек. Өз акцияларынын өтүмдүүлүгүн колдоо үчүн «Салым Финанс» бардык жайгаштырылган акциялардын 10%ына чейинкисин (30 миллион сомго чейин) сатып алууну пландаштырат, б.а. бул акциялардын ээлерине салынган каражаттарды ыкчам кайтарып алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болууга жол ачат (зарылдыгы болгондо). Мыйзам боюнча акцияларга салынган каражаттарды кайтарып алуу маселелери уюмдарды жоюуда аныкталган – артыкчылыктуу акциялардын ээлеринде жөнөкөй акциялардын ээлерине караганда мүлктү алууга кезектин артыкчылыктуу укугу бар.

  Компаниянын түзүлүү таржымалы, финансалык отчеттуулугу менен Компаниянын www.salymfinance.kg сайтынан, ошондой эле андеррайтердин www.senti.kg сайтынан таанышууга болот.

  Артыкчылыктуу акциялар боюнча дивиденддерди төлөөлөр ар жыл сайын, финасалык жыл бүткөндөн кийин Акционерлердин жалпы чогулушу өткөрүлгөн соӊ жүргүзүлөт.

  Артыкчылыктуу акциялар боюнча дивиденддерди төлөө «Салым Финанс» МФК ААКнун Манас пр. 40 (Чүй пр. менен кесилишет) дарегиндеги кеӊсесинде жүзөгө ашырылат, же акциялардын ээсинин эсебине которулушу мүмкүн.

  Биринчи дивиденддик мезгилдин мөөнөтү кыскарак экендигине карабай, сиз дивиденддерди толук көлөмдө бир акция үчүн 160 сом өлчөмүндө аласыз.

  Артыкчылыктуу акциялар документсиз формада, эсептердеги жазуулар түрүндө чыгарылышат.

  Бир артыкчылыктуу акциянын ликвидациялык наркы 1000 сомду түзөт.

  Акционер төмөнкү мүлктүк укуктарга ээ болот:

 • коомдун ишмердүүлүгүнөн түшкөн кирешенин бир бөлүгүн жана аны жоюу учурунда мүлктүн бир бөлүгүн алуу;
 • акцияларды же болбосо алардын бир бөлүгүн жарандарга, юридикалык жактарга, жана башка жактарга мураска калтыруу, сатуу, өткөрүп берүү (күрөөгө);
 • коомдун уставына ылайык акционердик коом тарабынан чыгарылуучу акцияларды артыкчылыктуу иретте сатып алуу.
 • Акционер төмөнкү мүлктүк эмес укуктарга ээ болот:

 • «Акционердик коомдор жөнүндө» КРнын Мыйзамында жана коомдун уставында аныкталган тартипте акционердик коомдун иштерин башкарууга катышуу;
 • соттук тартипте өз укуктарын коргоо, соттук тартипте эмиссиянын чындыктуулугун талашуу;
 • «Акционердик коомдор жөнүндө» КРнын Мыйзамында жана коомдун уставында алдын ала каралган тартипте коомдун ишмердүүлүгү жөнүндө маалымат алуу.