«Салым Финанс» микрофинансалык компаниясы депозиттерди коргоо системасынын катышуучусу болду


Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча агенттигинин кабарлоосу боюнча, Кыргыз Республикасынын “Банктык салымдарды коргоо жөнүндө” мыйзамына ылайык Салым Финанс” микрофинансалык компаниясы депозиттерди коргоо системасынын катышуучусу болду.

Депозиттерди коргоо системасы кепилдик берүүнүн алкагында банкка акча салуучуларды, микрофинансы компанияларын жана турак-жай сактык кредиттик компанияларын коргоого, Кыргыз Республикасынын “Банктык салымдарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө” мыйзамында каралган шартта жана суммада компенсация төлөп берүүгө, ошондой эле жалпы финансылык системадагы туруктуулукка көмөктөшүүгө багытталган.