Облигациялар бешинчи чыгарылышын жайгаштырууну аяктады

Урматтуу инвесторлор, «Салым Финанс» МФК ААК облигацияларынын бешинчи чыгарылышын жайгаштырууну аяктады. Жайгаштыруу көлөмү 50 000 000 сомду – 15% жылдык кирешелүүлүгү менен 1 000 сом номиналдуу наркы боюнча 50 000 үч жылдык облигацияларды түздү. Чыгарылган облигациялардын 100%ы жайгаштырылды.

Облигация кармоочулар үчүн пайыздык төлөмдөр квартал сайын төлөнө турганын, негизги сумманы тындыруу датасы – 2022-жылдын 17-майы экенин эскертебиз.