Компания энчилүү пайыздык облигациялар боюнча кирешелерди төлөөнүү жүргүзүүдө.

“СалымФинанс” микрофинансылык ААКсы 2019-жылдын  6 октябрьдан тартып энчилүү пайыздык облигациялар боюнча кирешелерди төлөөнү жүргүзүп жаткандыгын маалымдайт. Энчилүү пайыздык облигациялар боюнча кирешелерди төлөө 2019-жылдын 6 октябрьдан 16 октябрьга чейинки мезгилде ишке ашырылат.

— Пайыздарды төлөө акча каражаты менен “СалымФинанс” микрофинансылык компания ААКсысынын кеңсесинде жүргүзүлөт, дареги: Бишкек ш., Манас пр.40/Чүй пр.164;
— Маалымат алуу үчүн байланыш телефон: 311 803, www.salymfinance.kg