25 март 2019ж.

Директорлор кеңешинин курамын жаңы мүчө менен толукталды — Сыдыков Айжигит Камчыбекович. Микро насыя боюнча кеңири тайжрыбасы бар.