30 апрель 2019ж.

Биздин компания негизги финансылык көрсөткүчтөр жана натыйжалары 45-60% өсүү менен 2018-жылды ийгиликтүү аяктады. Маселен, 2018-жылдын 3-декабрына карата активдер 1,4 миллиард сом, таза киреше 47,2 миллион сомду түздү. Бул көрсөткүчтөрдү «БНК-Аудит» ЖЧКсынын тышкы аудитинин корутундусу тастыктайт.