2019-жылдын 17-майы

«Салым Финанс» МКК ААК жылдык 15 % жогору кирешелүү аталма пайыздык облигациялардын бешинчи чыгарылышын  жайгаштыруунун башталышы жөнүндө кубануу менен билдирет. Жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл, бир облигациянын номиналдуу наркы 1000 сом, пайыздык кирешени төлөө квартал сайын. Кыйла кенен маалымат алуу үчүн төмөнкү телефондор боюнча кайрыла аласыздар: 0(312) 61 45 89, 0(312) 61 36 26, 0(559) 61 00 25 .