«Салым Финанс» МКК ААКнун Smart Campaign кардарларын коргоо принциптерине берилгендигин эл аралык шайкештик тастыктамасы тастыктады!

2019-жылдын апрель айында «Салым Финанс» Микрокаржылык компаниясы ААК (Салым Финанс) MicroFinanza Raiting (Италия)  көз карандысыз эл аралык рейтингдик компаниясынын баалоосунун жыйынтыктары боюнча Smart Campaign кардарларын коргоо принциптерине шайкештик тастыктамасын алды.

Бул тастыктаманы алуу Салым Финанстын кардарлар менен этикалуу жана адилеттүү мамилелерди түзүү жаатындагы ишмердүүлүгүн эл аралык деңгээлде таануу болуп саналат. Салым Финанс 100 % жергиликтүү (ата мекендик) капиталы бар компания болуп саналарын эске алсак, бул окуя кыргыз жарандарынын эл аралык тармактык институттардан оң бааларды алуу менен компанияны негиздөө жана өнүктүрүү боюнча ишмердүүлүгүнүн үлгүсү болуп саналат.