10 Май 2019ж. Компания энчилүү пайыздык облигациялар боюнча кирешелерди төлөөнүү жүргүзүүдө.

“СалымФинанс” микрофинансылык ААКсы 2019-жылдын 10 майынан тартып энчилүү пайыздык облигациялар боюнча кирешелерди төлөөнү жүргүзүп жаткандыгын маалымдайт (2016-жылдын “27” октябырынан Кыргыз Республикасынын облигацияларды чыгаруу тууралуу Баалуу кагаздардын мамлекеттик реестрине КР Өкмөтүнө караштуу финансы рыногун тескөө жана көзөмөлдө мамлекеттик кызматы тарабынан толуктоо киргизилген). Энчилүү пайыздык облигациялар боюнча кирешелерди төлөө 2019-жылдын 10 майынан 17 майына чейинки мезгилде ишке ашырылат.

— Бир баалуу кагазга болгон кирешенин көлөмү – жылдык 18%;
— Баалуу кагаздар боюнча киреше алууга укугу бар болгон баалуу кагаздардын ээлеринин тизмеги аныкталуучу күн: 2019-жылдын 10 майы;
— Облигациялардын номиналдык наркы – 1000 сом;
— Пайыздарды төлөө акча каражаты менен “СалымФинанс” микрофинансылык компания ААКсысынын кеңсесинде жүргүзүлөт, дареги: Бишкек ш., Манас пр.40/Чүй пр.164;
— Маалымат алуу үчүн байланыш телефон: 61-36-26 www.salymfinance.kg