Максаты Билим алуу жана контрактты төлөө 
Насыянын валютасы сом
Насыялардын көлөмү 10 000 сомдон 100 000 сомго чейин
Мөөнөтү 3 айдан 15 айга чейин
Пайыздык үстөк жылына 28 % жылдык
Эффективдүү пайыздык үстөк жылына 36,22% жылдык
Каралуучу мөөнөт 1– 7 иш күнү
Насыяны төлөө графиги ай сайын бирдей көлөмдө
Насыяны мөөнөтүнө чейин төлөө чектөөсүз, штрафтык санкциясыз
Камсыз кылуу Күрөөсүз,  үчүнчү жактын кепилдиги менен
Насыяны берүү комиссиясы насыянын суммасынан 1.5 % төлөнөт
Насыя алып жаткан кардардын жана кепил болгон адамдын жаш курагы 28 жаштан 75 жашка чейин
Кошумча шарттар Студенттин билим алган мекемсинден справка
Насыя алуучуга шарт Насыя алуучу — студенттин ата-энеси (жакын тууганы) болуусу шарт