Шарттары:
Максаты Билим алуу жана контрактты төлөө
Насыялардын көлөмү 5 000 сомдон 1 500 000 сомго чейин/АКШ долларындагы мүнөзү
Пайыздык үстөк жылына* сом — 23% өйдө; АКШ доллардан — 17% өйдө
Насыяны төлөө графиги ай сайын бирдей көлөмдө, ийкемдүү
Камсыз кылуу Күрөөсүз,  үчүнчү жактын кепилдиги менен: 400 000 сомдон / АКШ долларындагы мүнөзү
Кыймылсыз мүлк күрөөсүнө 401 000 сомдон – 1 500 000 сомго / АКШ долларындагы мүнөзү
Мөөнөтү  3 айдан —  60 айга чейин;
Насыя алып жаткан кардардын жаш курагы 18 жаштан, кепил болгон адамдын жаш курагы 25 жаштан.
Насыяны берүү комиссиясы насыянын суммасынан 1.5 % төлөнөт
Насыяны мөөнөтүнө чейин төлөө чектөөсүз, штрафтык санкциясыз

 

*Эффективдүү пайыздык үстөк жылына : сом — 27.04% өйдө; АКШ доллар — 19.59% өйдө.