Шарттары:
Максаты Турак жайды оңдоо жана куруу
Насыялардын көлөмү 10 000 сомдон 7 000 000 сомго чейин/АКШ долларындагы мүнөзү
Пайыздык үстөк жылына* сом — 26.5% өйдө; АКШ доллар — 17.5% өйдө
Насыяны төлөө графиги ай сайын бирдей көлөмдө, ийкемдүү
Камсыз кылуу Күрөөсүз,  үчүнчү жактын кепилдиги менен: 400 000 сомго чейин/ АКШ долларындагы мүнөзү
Кыймылсыз мүлк күрөөсүнө 401 000 сомдон – 7 000 000 сомго чейин/ АКШ долларындагы мүнөзү
Мөөнөтү  3 айдан —  60 айга чейин
Насыя алып жаткан кардардын жана кепил болгон адамдын жаш курагы 22 жаштан 75 жашка чейин
Насыяны берүү комиссиясы насыянын суммасынан 1.5 % төлөнөт
Насыяны мөөнөтүнө чейин төлөө чектөөсүз, штрафтык санкциясыз

 

*Эффективдүү пайыздык үстөк жылына : сом — 31.58% өйдө; АКШ доллар — 20.19% өйдө.