Максаты Турак жай же жер сатып алуу
Насыянын валютасы сом; АКШ доллары;
Насыя алып жаткан кардардын
жана кепил болгон адамдын жаш курагы
23 жаштан 75 жашка чейин
Насыялардын көлөмү 250 000 сомдон 7 000 000 сомго чейин
Мөөнөтү 3 айдан 84 айга чейин
Каралуучу мөөнөт 1 – 7 күн
Насыяны төлөө графиги ай сайын бирдей көлөмдө, ийкемдүү
Пайыздык үстөк жылына  

250 000 сом же АКШ долларындагы мүнөзүнө чейинки насыялар үчүн:
Сом — 24 %;   АКШ доллары — 17 %

250 001 сомдон — 500 000 сомго чейинки же АКШ долларындагы мүнөзүнө чейинки насыялар үчүн:
Сом — 24 %;   АКШ доллары — 17 %

500 001 сомдон өйдө  же АКШ долларындагы мүнөзүнө чейинки насыялар үчүн:
Сом — 24 %;   АКШ доллары — 17 %

Эффективдүү пайыздык үстөк жылына  

250 000 сом же АКШ долларындагы мүнөзүнө чейинки насыялар үчүн:
Сом — 28,44% өйдө;   АКШ доллары — 19,66% өйдө

250 001 сомдон — 500 000 сомго чейинки же АКШ долларындагы мүнөзүнө чейинки насыялар үчүн:
Сом — 28,44% өйдө;   АКШ доллары — 19,66% өйдө

500 001 сомдон өйдө  же АКШ долларындагы мүнөзүнө чейинки насыялар үчүн:
Сом — 28,44% өйдө;   АКШ доллары — 19,66% өйдө

Насыяны мөөнөтүнө чейин төлөө чектөөсүз, штрафтык санкциясыз
Камсыз кылуу Күрөөсүз,  үчүнчү жактын кепилдиги менен:
a) 1 — насыя 150 000 сомго чейин/АКШ долларындагы мүнөзү
b) 2 — насыя 200 000 сомго чейин/АКШ долларындагы мүнөзү
c) 3 — насыя 250 000 сомго чейин/АКШ долларындагы мүнөзү
Кыймылсыз мүлк күрөөсүнө — 150 001 сомдон — 4 000 000 сомго сомго чейин
Насыяны берүү комиссиясы насыянын суммасынан 1.5 % төлөнөт