Максаты Турак жайын жылуулоо жана комфорттук шарттарын түзүү
Насыянын валютасы сом; АКШ доллары;
Насыя алып жаткан кардардын жана кепил болгон адамдын жаш курагы 23 жаштан 75 жашка чейин
Насыялардын көлөмү 10 000 сомдон 500 000 сомго чейин
Мөөнөтү 3 айдан 36 айга чейин
Каралуучу мөөнөт 1– 7 күн
Насыяны төлөө графиги ай сайын бирдей көлөмдө, ийкемдүү
Пайыздык үстөк жылына 250 000 сом же АКШ долларындагы мүнөзүнө чейинки насыялар үчүн:

Сом АКШ доллары Насыянын ирети
34 % 22 % Биринчи насыя
33 % 21 % Экинчи насыя
32 % 20% Үчүнчү насыя

 

250 001 сомдон — 300 000 сомго чейинки же АКШ долларындагы мүнөзүнө чейинки насыялар үчүн:

Сом АКШ доллары Насыянын ирети
29% 20% Биринчи насыя
Эффективдүү пайыздык үстөк жылына  

250 000 сом же АКШ долларындагы мүнөзүнө чейинки насыялар үчүн:

Сом АКШ доллары Насыянын ирети
42,03% өйдө 25,87% өйдө Биринчи насыя
40,61% өйдө 24,61% өйдө Экинчи насыя
39,21% өйдө 23,86% өйдө Үчүнчү насыя

 

250 001 сомдон — 300 000 сомго чейинки же АКШ долларындагы мүнөзүнө чейинки насыялар үчүн:

Сом АКШ доллары Насыянын ирети
35,07% өйдө 23,86% өйдө Биринчи насыя
Насыяны мөөнөтүнө чейин төлөө чектөөсүз, штрафтык санкциясыз
Камсыз кылуу Күрөөсүз,  үчүнчү жактын кепилдиги менен:
a) 1 — насыя 150 000 сомго чейин/АКШ долларындагы мүнөзү
b) 2 — насыя 200 000 сомго чейин/АКШ долларындагы мүнөзү
c) 3 — насыя 250 000 сомго чейин/АКШ долларындагы мүнөзүКыймылсыз мүлк күрөөсүнө — 150 001 сомдон — 7 000 000 сомго сомго чейин
Насыяны берүү комиссиясы   насыянын суммасынан 1.5 % төлөнөт