Компаниянын жаңылыктары

2019-жылдын 17-майы

«Салым Финанс» МКК ААК жылдык 15 % жогору кирешелүү аталма пайыздык облигациялардын бешинчи чыгарылышын  жайгаштыруунун башталышы жөнүндө кубануу менен билдирет....

«Салым Финанс» МКК ААКнун Smart Campaign кардарларын коргоо принциптерине берилгендигин эл аралык шайкештик тастыктамасы тастыктады!

2019-жылдын апрель айында «Салым Финанс» Микрокаржылык компаниясы ААК (Салым Финанс) MicroFinanza Raiting (Италия)  көз карандысыз эл аралык рейтингдик компаниясынын баалоосунун...

10 Май 2019ж. Компания энчилүү пайыздык облигациялар боюнча кирешелерди төлөөнүү жүргүзүүдө.

“СалымФинанс” микрофинансылык ААКсы 2019-жылдын 10 майынан тартып энчилүү пайыздык облигациялар боюнча кирешелерди төлөөнү жүргүзүп жаткандыгын маалымдайт (2016-жылдын “27” октябырынан Кыргыз Республикасынын облигацияларды чыгаруу тууралуу...