2018-жылдын 5-октябрында суммасы 75 миллион сомду түзгөн энчилүү пайыздык облигациялардын төртүнчү чыгарылышынын толук жайгаштыруусу аяктады.

2018-жылдын 5-октябрында суммасы 75 миллион сомду түзгөн энчилүү пайыздык облигациялардын төртүнчү чыгарылышынын толук жайгаштыруусу аяктады. Кезектеги ЖАО МФК «Салым Финанс» тын баалуу кагаздарынын ийгиликтүү жайгашуусу, компаниянын бул кызматына карата болгон жакшы суроо-талапты жана кызыкчылыкты көрсөтөт, ошондой эле инвесторлордун ишенимин тастыктайт.