19 март 2018ж. «Салым Финанс» МФК ААКнун Активдери 1 миллиард сомдон ашты жана 1,011 миллиард сомду тузду.

«Салым Финанс» МФК  ААКнун Активдери 1 миллиард сомдон ашты жана 1,011 миллиард сомду тузду.