17 Ноябрда 2017 жылы, төртүнчү чыгарылыштын катталган пайыз облигациялары жайгаштырылды.

Салым Финанс ААК МФК экинчи чыгарылыштын 15 пайыз жогорку киреше облигациялардын жайгаштыруусун баштады. Облигациянын убакытты 3 жыл, бир облигациянын баасы 1000 сом, пайыздык киреше ар бир чейрек төлөнөт. Көбүрөөк маалымат алыш үчүн, телефон менен байланышыныз керек. 0(312) 61 45 89, 0(312) 61 36 26, 0(559) 61 00 25 .