2 Ноябрда 2016 жылы, экинчи чыгарылыштын катталган пайыз облигациялары жайгаштырылды.

Салым Финанс ААК МФК экинчи чыгарылыштын 18 пайыз жогорку киреше облигациялардын жайгаштыруусун баштады.  Облигациянын убакытты 3 жыл, бир облигациянын баасы 1000 сом, пайыздык киреше ар бир чейрек төлөнөт. Көбүрөөк маалымат алыш үчүн, телефон менен байланышысыз керек.